Nieuwsbrief

Way2Trade geeft een nieuwsbrief “Veterinair Informatie Punt (VIP) kleine sectoren” uit met betrekking tot de diervoeder, petfood, eendagskuikens en broedeieren en paarden. Leden die aangesloten zijn bij het exportarrangement van hun brancheorganisatie krijgen deze nieuwsbrief toegezonden. Voor bedrijven die niet onder de reikwijdte van de betrokken brancheorganisaties vallen, zijn losse abonnementen beschikbaar.

Aanmelden nieuwsbrief

COPYRIGHT © 2024 WAY2TRADE. ALL RIGHTS RESERVED.