Update BREXIT

Per 1 januari aanstaande zal de overgangstermijn voor de export van product naar het Verenigd Koninkrijk aflopen. Gezien er sprake is van een “harde brexit.”
Dit betekent dat vanaf 1 januari 2021 de export van gedroogde mest vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk op een andere wijze door u zal moeten worden uitgevoerd. In principe is de export van verse mest niet langer zondermeer mogelijk, immers het VK is een derde land.
De zaken die gaan veranderen zijn onder meer dat waar u nu kunt exporteren met een traces document, er in de nabije toekomst een veterinair certificaat zal moeten worden gebruikt. Doordat de Brexit “hard” is, is in tegenstelling tot eerdere berichtgeving het vereiste certificaat niet een eenvoudig basis document, maar een zogenoemd omgekeerd import EU certificaat. Dit houdt in dat het certificaat vergelijkbaar gaat worden met het document wat vereist is voor de import in de EU. Dit certificaat wordt momenteel ontwikkeld door de NVWA. Voor de verschillende categorieën producten zijn er verschillende data van certificaatverplichting in het VK. De hoog risico producten “high risk animal by products” moeten per 1 januari 2021 een veterinair certificaat hebben, lagere risico categorieën krijgen deze verplichting per 1 april en 1 juli. De indeling treft u op: https://www.gov.uk/guidance/animal-by-product-categories-site-approval-hygiene-and-disposal
Naast het veterinair certificaat moet u er rekening mee houden dat bij import van zendingen met dierlijke producten deze vooraf aangemeld zullen moeten worden bij de Border Control Posts (BCP). Meldt u de zending niet vooraf aan, dan loopt u het risico op vertraging bij import, dan wel extra toeslagen.
Uw importeur zal er voor zorg moeten dragen dat de zogenoemde CHED-P formulieren tijdig bij het BCP zijn ingediend. Tegelijk met deze controle wordt ook het veterinair certificaat gecontroleerd. Dit dient u als origineel aan te leveren bij de zending. Bij de BCP zal worden bepaalt hoe intensief de controle van de zending zal zijn. Dit kan dus ook een fysieke controle zijn.
Wilt u blijven leveren, zorg er dan in ieder geval voor dat uw importeur ook zijn voorbereidingen correct heeft getroffen. Deze zal zich op zijn minst geregistreerd moeten hebben bij het IPAFFS (import of products, animals, food and feed system)
Meer informatie is terug te vinden op de site van GOV-UK.
Voor nadere informatie kunt u uiteraard contact opnemen met Way2Trade.

Voorbehoud: Aan de inhoud van deze Way2Trade factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de inhoud van deze factsheet afwijkt van de van toepassing zijnde regelgeving dan is deze regelgeving doorslaggevend. Voor afwijking aanvaardt Way2Trade B.V. geen aansprakelijkheid. Niets uit deze factsheet mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Way2Trade B.V. worden gekopieerd en/of verder verspreidt.

 
Klik hier voor meer informatie van GOV-UK

 

 

COPYRIGHT © 2024 WAY2TRADE. ALL RIGHTS RESERVED.