China heeft gisteren (23-10-2016)  officieel alle HPAI en LPAI beperkingen ingetrokken jegens Nederland.   De volgende stap in het proces naar markttoegang is het ondertekenen van een protocol tussen het Nederlands Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van AQSIQ uit China met betrekking tot de export van eendagskuikens en broedeieren. Daarnaast moeten de drie eerder geïnspecteerde bedrijven nadere informatie aanleveren. Na een “schriftelijke audit” en de afronding van het veterinair certificaat zal export mogelijk worden. Dit proces zal de komende maanden voortgang vinden. Pas na afronding van voorstaande is export mogelijk.

De officiële notificatie afkomstig van zowel AQSIQ als MOA luidt als volgt:
 “The AI bans of the Netherlands have been lifted. According to the result of risk assessment, since the date of this notification issued (Oct. 8, 2016), the AI bans of the Netherlands jointly announced by AQSIQ and MOA with the numbers of No. 61 of 2010, No. 41 of 2011, No. 72 of 2011, No. 105 of 2011, No. 66 of 2012, No. 171 of 2013, and No. 128 of 2014 have been lifted.”

 The link of the notification is: http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/fwdh_n/jlgg/2016/201610/t20161019_475950.htm.

De afgelopen 1,5 jaar is door ons, in samenwerking met het Ministerie van EZ, gewerkt aan de markttoegang van Feed Additives en Premix in China. Onlangs heeft een High Level Meeting plaatsgevonden in China tussen de Nederlandse en Chinese overheid. Tijdens dit overleg is door de Chinese autoriteiten formeel bekend gemaakt dat Nederland één stap verder in de formele markttoegangsprocedure is gekomen. Dit betekent dat de questionnaire welke begin 2016 is aangeleverd door ons bij het ministerie en welke vervolgens is verzonden naar de Chinese overheid, is geaccepteerd. Op dit moment wordt gezocht naar een datum voor een formele inspectie. Alleen bedrijven welke worden aangemeld voor de inspectie zullen uiteindelijk markttoegang verkrijgen voor de Feed Additives en Premix in China.  Wij moeten hiertoe een up-to-date lijst gaan aanleveren van de productielocatie én exportlocaties van de genoemde producten.

Gezien het aantal toenemende klachten vanuit Rusland aangaande de overschrijding van aanwezigheid van GMO-strains in producten bestemd voor de Russische Federatie heeft Way2Trade een factsheet opgesteld. In deze factsheet vindt u actuele informatie rondom de eisen die Rusland stelt ten aanzien van GMO in diervoeder.

Klik hier voor de factsheet: FactsheetGMObeleidRF

COPYRIGHT © 2024 WAY2TRADE. ALL RIGHTS RESERVED.