China / Feed Additves en Premix

24 oktober 2016

De afgelopen 1,5 jaar is door ons, in samenwerking met het Ministerie van EZ, gewerkt aan de markttoegang van Feed Additives en Premix in China. Onlangs heeft een High Level Meeting plaatsgevonden in China tussen de Nederlandse en Chinese overheid. Tijdens dit overleg is door de Chinese autoriteiten formeel bekend gemaakt dat Nederland één stap verder in de formele markttoegangsprocedure is gekomen. Dit betekent dat de questionnaire welke begin 2016 is aangeleverd door ons bij het ministerie en welke vervolgens is verzonden naar de Chinese overheid, is geaccepteerd. Op dit moment wordt gezocht naar een datum voor een formele inspectie. Alleen bedrijven welke worden aangemeld voor de inspectie zullen uiteindelijk markttoegang verkrijgen voor de Feed Additives en Premix in China.  Wij moeten hiertoe een up-to-date lijst gaan aanleveren van de productielocatie én exportlocaties van de genoemde producten.

Categorieën: NL

COPYRIGHT © 2024 WAY2TRADE. ALL RIGHTS RESERVED.